Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Vzvod vse do:
  1:30 za maloprodajne vlagatelje,
  1:500 za profesionalne vlagatelje
 • FSCS varstvo
 • Politika zaščite pred negativnim stanjem
NADALJUJTE
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.

Provizija

Admiral.Prime

Admiral.Markets

Admiral.Invest


Provizija za valutne pare in spot kovine na Admiral.Prime računih

Stopnja provizije

Valuta računa Provizije na 1.0 Lot
Forex & Spot surovine
BGN 5.0
CHF 3.0
CZK 75.0
EUR 3.0
GBP 2.0
HRK 20.0
HUF 850.0
PLN 12.5
RON 12.5
USD 3.0

Formula za izračun

Provizija v višini 35 USD je na račun Admiral.Prime zaračunana na 1 milijon nominalne vrednosti na transakcijo. To je provizija za eno smer trgovanja. Provizija za obe smeri (odpiranje in zapiranje) je podvojena in je zaračuna v celoti ob odpiranju pozicije. Spodnja formula kaže kako točno je provizija izračunana:

Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2

Kjer:

Velikost pogodbe = Obseg poslovanja v lotih

Za Forex valutne pare:

1 lot = 100.000 enot bazične valute. Bazična valuta je valuta, ki je navedena prva v valutnem paru (npr. 1 lot EURUSD = 100.000 EUR)

Za spot kovine:

1 lot = 5.000 troy oz. spot srebro (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Provizije v valuti depozita računa - provizija ki jo določi Admiral Markets v valuti depozit računa.

Da bi izračun bil jasen poglejmo nekaj konkretnih primerov.


Primer 1

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • EUR provizije: 2,7
 • Trgovalni instrument: USDCAD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • Provizija(v EUR) = 1 lot * 3,0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Primer 2

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • CHF provizije: 3,0
 • Trgovalni instrument: EURCAD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • Provizija (v CHF) = 1 lot * 3,0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Primer 3

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: GBP
 • GBP provizije: 2.0
 • Trgovalni instrument: XAUUSD
 • Trgovalni volumen: 1 lot

Izračuni


 • Provizija (v valuti depozita) = velikost pogodbe * provizije v depozitu valute računa * 2
 • provizija(v GBP) = 1 Lot * 2.0 GBP * 2 = 4,0 GBP


Provizija pri trgovanju s CFD-ji na US delnice na Admiral.Markets računih

Formula

Provizija v višini 0,10 USD (ali ekvivalent v drugi valuti) je zaračunana za trgovanje z 1 CFD-jem na delnice na Admiral.Markets računih. Za CFD-je na delnice 1 lot pomeni 100 CFD-jev. Zato provizija za 1 lot znaša 10 USD * 100 CFD-jev = 10 USD. Da bi izračun prikazali še bolj jasno si poglejmo nekaj primerov.

Pomembne opombe:

CFD ( (Contract for Difference)je izvedena pogodba, ki omogoča izkoristiti nihanja cene podrejenega instrumenta brez pridobitve lastništva nad tem instrumentom. Tako v drugem primeru imate možnost pridobiti od padca vrednosti delnice Google, brez da bi bili lastnik prave delnice.

Razlika med otvoritveno ceno in ceno ob zaprtju pozicije za določeno delnico ni vključena v kalkulacijo provizije za CFD-je.


Primer 1

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Trgovalni instrument: #GOOG
 • Trgovalni volumen: 1 lot
 • Vrsta naročila: Buy
 • Otvoritvena cena #GOOG: 573,15
 • Cena ob zaprtju #GOOG: 575,15

Izračuni


 • Provizija ( v valuti pologa) = Velikost pogodbe (v CFD-jih) * provizija za 1 CFD * Razmerje USD do valute pologa na račun (USD)
 • Provizija (v USD) = (1 lot * 100 CFD-jev na delnico Google) * 0,10 USD * 1 = 10 USD

Primer 2

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: EUR
 • Trgovalni instrument: #GOOG
 • Trgovalni volumen: 10 lotov
 • Vrsta naročila: Prodaja
 • Otvoritvena cena #GOOG: 573,15
 • Cena ob zaprtju #GOOG: 575,15
 • Cena EURUSD: 1.33961

Izračuni


 • Provizija ( v valuti pologa) = Velikost pogodbe (v CFD-jih) * provizija za 1 CFD * Razmerje USD do valute pologa na račun (EUR)
 • Provizija (v EUR) = (10 lotov * 100 CFD-jev na delnico Google) * 0,10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR


Provizije za evropske delniške CFD-je na Admiral.Markets računih

Izračun smernic

Provizije, ki je zaračunana za EU deleže CFD-jev je 0,05 % nominalne vrednosti transakcije, z minimalno provizijo 3 EUR-e na transakcijo.

Provizije se zaračunajo v celotnem znesku (tj. kot povzetek provizije za odpiranje in zapiranje transakcij) ob odpiranju pozicij.

Zato je provizijska vrednost za EU CFD-je izračunana, kot vrednost transakcije * 0,05 % * vrednost tečaja * 2,


ker

 • Vrednost transakcije se izračuna po cena odprtja CFD-ja * velikost pogodbe (v lotih);
 • 0,05 % je multiplikator, ki predstavlja stopnjo provizije;
 • Menjalni tečaj je multiplikator, ki predstavljajo menjalni tečaj provizijske vrednosti valute (EUR) v valuto vašega računa;
 • 2 je podvojitev, ker je provozija bremenjena za obojestransko trgovanje v eni transakciji ob odprtju pozicije.

Če je izračunana provizija po zgornji formuli manjša od najmanjše provizije v vrednosti za obe strani (3 EUR * 2 strani = 6 EUR), nato velja minimalna provizija.

Naslednji primeri prikazujejo, kako lahko izračunate provizije za svoje pozicije na #BMW (Bayerische motor Werke AG CFD) in #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Pomembne opombe:

CFD (Contract for Difference) je izvedena pogodba, ki omogoča izkoristiti nihanja cene podrejenega instrumenta brez pridobitve lastništva nad tem instrumentom.Več info o prednostih trgovanje CFD-jev.


Primer 1: odpiranje pozicije na #BMW in plačilo provizije

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: #BMW
 • Velikost lota: 1 CFD
 • Pogodbena velikost: 100 lotov
 • Cena odprtja #BMW: 84.090
 • Trenutno razmerje EURUSD v MetaTraderju 4: 1.08235

Izračuni


 • Provizija (v valuti računa depozita) = CFD cena odprtja (v EUR) * Pogodbena velikost (v lotih) * stopnja provizije (v %) * stopnja provizije valute (EUR) za račun depozita v valuti (USD) * 2 trgovalni smeri
 • Provizija (v USD) = 84.090 EUR na delnico CFD * 100 lotov / 100 * 0,05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Ker je matematična vrednost provizije višja od minimalne provizije z obeh strani (3 EUR * 2 = 6 EUR), sev tem primeru zaračuna provizija v znesku 9.10 USD.


Primer 2: odpiranje položaja na #DBK in plačilo minimalne provizije

Začetne vrednosti


 • Valuta pologa na račun: USD
 • Instrument: #DBK
 • Velikost lota: 1 CFD
 • Pogodbena velikost: 5 lotov
 • Cena odprtja #DBK: 18.820
 • Trenutno razmerje EURUSD v MetaTraderju 4: 1.08235

Izračuni


 • Provizija (v valuti računa depozita) = CFD cena odprtja (v EUR) * Pogodbena velikost (v lotih) * stopnja provizije (v %) * stopnja provizije valute (EUR) za račun depozita v valuti (USD) * 2 trgovalni smeri
 • Provizija (v USD) = 18.820 EUR na delnico CFD * 5 lotov / 100 * 0,05 * 1.08235 * 2 = 0,10 USD

Ker je matematična vrednost provizije nižja od minimalne provizije z obeh strani (3 EUR * 2 = 6 EUR), sev tem primeru zaračuna provizija v znesku 6 EUR (6,49 USD).Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 83% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.