Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Vzvod vse do:
  1:30 za maloprodajne vlagatelje,
  1:500 za profesionalne vlagatelje
 • FSCS varstvo
 • Politika zaščite pred negativnim stanjem
NADALJUJTE
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.

Kako deluje Forex?

How does Forex work?

Na začetku trgovske kariere obstaja veliko ambicioznih trgovcev, ki bodo s težavo razumeli, kako (in če sploh) deluje devizno trgovanje. Ta vprašanja nakazujejo na izvor težave – trgovci se poslužujejo napačnih pristopov.

Napačni motivi, nerealni cilji, pohlep, neustrezna naglica, pomanjkanje potrpežljivosti in znanja so glavni razlogi, zakaj mnogi trgovci, ki poskušajo začeti svojo trgovsko kariero, ostanejo praznih rok in popolnoma razočarani.

Preden se lotite, se za trenutek ustavite in razmislite, koliko stvari obstaja v zakulisju deviznega trgovanja in kako ta sploh deluje.

Treba se je vprašati naslednja vprašanja:

 1. Kaj vem o osnovnih načelih oblikovanja cene za vsako naložbo v svetu?
 2. Kaj je temeljna struktura trgovske industrije?
 3. Kakšna je narava mednarodnih gospodarskih interakcij?
 4. Katera so ključna načela osnovnih in tehničnih šol tržne analize?
 5. Kakšna je psihološka kompleksnost biti trgovec?
 6. Kaj se dejansko zgodi, ko trgovec pritisne na gumb?

Začnimo na začetku.

Najprej sta tukaj ponudba in povpraševanje

V ekonomiji je model ponudbe/povpraševanja tisti, ki narekuje obliko cene v prostem konkurenčnem trgu. Cena blaga je določena na točki, kjer je količina povpraševanja potrošnika uravnotežena s količino ponudbe proizvajalca/ponudnika.

Recimo, da se nekega dne odpravite nakupovati jabolka. Potrebujete jih in zgodi se, da obstaja zgolj en trgovec, ki prodaja točno količino jabolk, ki jo želite. Z njim se pogajate, se strinjate s ceno in opravite izmenjavo – določen znesek denarja za določeno količino jabolk. S trgovcem opravita posel, ki sta si ga oba želela.

Naslednji dan se ponovno odpravite nakupovat enako količino jabolk kot prejšnji dan, ampak tokrat sta na voljo dva ponudnika jabolk, ki jih želite. To v ekonomiji pomeni, da je na voljo večja ponudba, kot je povpraševanje.

Konkurenca med prodajalcema bo potisnila ceno jabolk navzdol, saj se oba trgovca zavedata, da boste po vsej verjetnosti hoteli kupiti cenejše jabolka – z dejstvom, da bodo ostale stvari in pogoji ostali enaki. Določena bo nova cena in odločili se boste za enega izmed dveh trgovcev.

V nasprotnem primeru lahko pride tudi dan, ko boste prišli nakupovat s prijateljem, a bo na voljo zgolj en ponudnik jabolk – to v praksi pomeni, da je povpraševanje večje, kot je ponudba. Prodajalec bo prepoznal položaj in določil novo ceno jabolk, saj se zaveda, da bosta kupila vsa njegova jabolka.

To je osnovna ekonomija, ki je popolnoma nujna za vas, ambicioznega trgovca, da razumete preprosto logiko in delovanje te male tržnice jabolk, ki vam bo v pomoč pri razumevanju, kako deluje trg deviz.

Stvari lahko od tukaj najprej postanejo nekoliko bolj zapletene. Uporaba scenarija z jabolki na deviznem trgu – vsakič, ko je kupljena določena valuta, se na trgu ustvari presežek v povpraševanju, ki vrže ceno iz ravnotežja in jo potisne navzgor.

Podobno je ob vsaki prodaji določene valute, saj se ustvari presežena ponudba, ki ponovno vrže ceno iz ravnotežja in jo potisne navzdol.

Mera vpliva je neposredno sorazmerna od obsega/višine posameznega posla. Veliki igralci, kot so npr. narodne banke, lahko povzročijo veliko neravnotežja s poseganjem v ponudbo/oskrbo svoje domače valute. Majhni igralci, kot so investitorji na malo, lahko na trg vplivajo v manjši meri, vendar pa lahko imajo še vedno vpliv zaradi svoje številčnosti.

Vedno spreminjajoča ponudba in povpraševanje po valutah sta tista, ki ustvarjata grafikone deviznega trga. Filozofija uravnavanja cene je ključ do razumevanja, kako deluje spletno devizno trgovanje, saj so vsi gospodarski dogodki na svetu relevantni trgu na način, kako zelo močno vplivajo na ponudbo in povpraševanje sredstev. Ali pa – tj. treba omeniti – kako vplivajo na načrtovano ponudbo in povpraševanja po sredstvu.

Če uporabimo primer trga jabolk – v kolikor bi eden izmed prodajalcev to sezono bankrotiral, lahko oba s prijateljem pričakujeta povišanje cene jabolk, še preden ponovno obiščeta trg.

O deviznem trgu si, preden se v njem izgubite, ustvarite mentalno sliko

Ko si poskušamo zamisliti, kako deluje devizno poslovanje, je najbolje, da si zamislimo vedno spreminjajoči se ocean dogodkov. V tem oceanu je veliko različnih rib – od malih do večjih, odvisno od njihove kupne moči. V njem so več milijard vredni giganti, kot so narodne banke, multinacionalna podjetja, skladi itn.

Njihova denarna politika in odločitve o trgovanju naredijo največje valove, saj cene zamajajo in jih vržejo iz ravnotežja. Obstajajo tudi srednje velike ribe – zasebni vlagatelji, podjetja, ki potrebujejo zavarovanja (angl. hedging) in banke v zasebni lasti. V tem oceanu pa plavajo tudi majhne ribe, to so finančni posredniki, manjše banke in vlagatelji.

Večina zgoraj omenjenih udeležencev na trgu ima neposreden dostop do medbančnega trga deviz, tj. trg, kjer se dogaja vsa izmenjava med svetovnimi valutnimi pari. Dostop jim je dovoljen, ker imajo na voljo dovolj zahtevanih sredstev, ki jih potrebujejo za vstop na trg. To pomeni, da lahko trgujejo med seboj brez posrednika.

Najmanjši igralci, ki jih lahko v tem finančnem oceanu opišemo kot plankton, želijo preživeti tako dolgo, da ustvarijo dobičke, so trgovci z devizami – vi. Nakupna moč priložnostnega trgovca je po navadi v primerjavi z velikimi ribami tako majhna, da ta potrebuje deviznega posrednika (ali banko), ki mu zagotovi račun s finančnim vzvodom in dostop do trga prek trgovalnih strežnikov.

Razumevanje, kako deluje devizno trgovanje in poznavanje svojega položaja na trgu, morata trgovca prepričati o potrebnih previdnostih pri trgovanju.

Educational Webinars

Kaj ima trg opraviti s pristojnostmi?

Devizno trgovanje - forex je valutni trg in s tem bi morali biti zdaj že seznanjeni. Valute so za razliko drugih sredstev, ki jih je mogoče trgovati, gospodarsko orodje toliko, kot so ekonomski kazalniki. Grobo rečeno – če bi bile države podjetja, bi bile valute njihove delnice.

Oblikovalci politik centralnih bank so največji regulatorji dobave denarja, kar pomeni, da so njihove odločitve in spremembe glavni vplivi na ceno trga deviz in njegovega delovanja.

Najbolj očiten in preprost primer bi bile obrestne mere, ki jih določijo narodne banke vseh držav sveta. Ker so ameriški dolar, evro, britanski funt in japonski jen najbolj trgovane valute na svetu, so (potencialno) Zvezna rezervna banka, Evropska centralna banka, Banka Anglije in Banka Japonske največje ribe v oceanu.

Razumevanje, kako lahko to vpliva na gospodarstvo, vam bo pomagalo razumeti, kako deluje trg deviz.

Ko se povišajo obrestne mere banke, in to lahko ta stori kadarkoli, postane za udeležence na trgu dražja izposoja določene valute pri tej banki. Za trenutek to povzroči pomanjkanje dobave valute in poviša njeno ceno.

Kar je čudovito, kajne? Le kdo si ne bi želel močne nacionalne valute?

No, ni ravno tako. Kratkoročno to pomeni manj denarja za razvijanje posla, manjšo porabo v gospodinjstvih in, navsezadnje, počasnejšo stopnjo gospodarske rasti. Vendar pa to upočasni inflacijo in (neizogibno) povečanje dolga, kar je na dolgi rok zelo dobro.

Druga možnost je, da banke znižajo obrestne mere in si vsi udeleženci na trgu začnejo izposojati več denarja. Za trenutek to povzroči več denarja v obtoku in vrednost valute pade. To na kratki rok pomeni povišano razvijanje poslovanja, poviša porabo v gospodinjstvih in rastoče gospodarstvo.

Ali se vam to sliši čudovito?

Ne ravno. Več izposojenega denarja pomeni večjo zadolženost. Na dolgi rok to pomeni, da se nakopičeni bančni krediti zrušijo na glavo vseh, kar sproži finančno krizo. Temu pravimo makroekonomski cikel.

To je skupna točka vsem kapitalističnim oblikam gospodarstev. Narodne banke poskušajo nenehno uravnoteževati situacijo z občasnim zviševanjem in zniževanjem obrestne mere. Temu pravimo mikroekonomski cikel.

Te mikroekonomske cikle lahko primerjamo s ciklusom podnebnih sprememb – je počasen, neustavljiv in zelo nevaren za udeležence na trgu, ki ga ne predvidevajo.

Analiza je ključ do uspeha

Pa vendar Analiza ni edini ključ do uspeha pri trgovanju. Analiza je, do določene mere, edina stvar, zaradi katere trgovanje z devizami resnično deluje.

Dve glavni šoli analize deviznega trga sta temeljna in tehnična analiza.

Temeljna analiza je razvita oblika pregleda finančnega poslovanja, a na ravni države, včasih tudi sveta. To je najstarejša oblika napovedovanja cen, ki obravnava različne elemente gospodarstva – trenutno stopnjo cikla, pomembne dogodke, prihodnjo napoved in večji možni vpliv na trg.

Temeljna analiza obravnava državni BDP in stopnjo brezposelnosti, obrestne mere in izvoz, vojne, volitve, naravne nesreče in gospodarske napredke. Učinek se meri v smislu vpliva na ponudbo in povpraševanje. Primer: Trenutni nedavni napredki v tehnologiji vrtanja nafte iz skrilavca obetajo povečano oskrbo z nafto zdaj in v bližnji prihodnosti, zaradi česar je pozimi 2014/15 cena nafte dosegla najnižjo točko tega desetletja.

Temeljna analiza zahteva razumevanje mednarodne ekonomije in obravnava dejavnike, ki jih trg še trenutno ne upošteva. Ta šola analize se obrestuje pri dolgoročnem trgovanju in naložbah.

Pomanjkljivost te vrste analize je element negotovosti, ki jo ustvarja mnogo prispevkov. Prednost temeljne analize je, da ob pravilni izvedbi napoveduje temeljno gibanje cene, ki nam lahko pomaga pri ustvarjanju dobička v daljšem časovnem obdobju.

Tehnična analiza je mlajša oblika tržne analize, ki deluje s samo dvema spremenljivkama – časom in ceno. Obe spremenljivki sta količinsko opredeljivi/izračunljivi s strani trga in sta nesporno dejstvo. To je razlog, zakaj za mnoge trgovce z devizami bolje deluje študija grafov, ne pa gospodarske poizvedbe.

Naj gre za risanje linij odpora/podpore, prepoznavanje ključnih stopenj, uporabo tehničnih indikatorjev ali primerjavo med formacijami japonskih svečnikov – na ta način ugotavljate, kako deluje spletno devizno trgovanje brez iskanja razlogov o ponudbi in povpraševanju. Tehnično analizo se lahko uporablja za kratkoročno ali dolgoročno trgovanje. To je tudi edina stvar, na katero se lahko zanašajo t. i. »preprodajalci« (angl. scalpers), ki ustvarjajo dobiček zaradi zloglasne nestanovitnosti deviznega trga, v nasprotju s sledenjem trenda.

Moč tehničnega pristopa je analiziranje izračunljivih podatkov na tako natančen način, kot jih je upošteval trg. Pomanjkljivost je, da so ti že vplivali na trg. Za zaupanje v rezultate tehnične analize je pametno, da se trgovec ozre na formacije cen v preteklosti, saj lahko te vplivajo na formacijo cene v prihodnosti, kar pa se mnogim fundamentalistom zdi smešno in nesmiselno.

Poenostavljeno: Temeljna (fundamentalna) analiza je gospodarski detektiv z elementi prihodnjega napovedovanja, medtem ko je tehnična analiza vizualna arheologija cene v kombinaciji s statistiko.

Sreča daje prednost pripravljenemu trgovcu

Slaba priprava je razlog, zakaj so mnogi ambiciozni trgovci neuspešni, še preden ugotovijo, kako trg deviz sploh deluje.

Obstajajo številne knjige o psihologiji trgovca in kako se izogniti pastem, v katere trgovec zdrsne, še preden se dobro zaveda. Težava je običajno v pristopu in kako preprosto se zmede novinec.

Nekateri posredniki deviznega trgovanja zaradi narave svojega poslovanja pogosto predstavljajo trgovanje z devizami kot psevdo-znanstveno atrakcijo kockanja, kot je met kovanca, a z nekoliko boljšo metodologijo.

Takšno poslovanje privablja nove trgovce brez ali z zelo malo predznanja, ki pričakujejo, da bodo z 10 € ustvarili malo bogastvo z zgolj nekaj kliki. Na trg skočijo polni upanja, ta pa jih hitro izpljune razočarane in brez prebite pare.

Večina trgovec z devizami izgubi denar, poslovni model njihovih posrednikov pa je temu trendu dobro prilagojen. To ni dobra niti slaba stvar – to je razlog, zakaj obstaja trg. Vsakič, ko ustvarite dobiček, nekdo drug zaključi posel z izgubo.

Če se vrnemo k prejšnji točki o pripravljenosti – nič vas ne bo pripravilo bolje, kot brezplačen demo račun, s katerim lahko brez tveganja v realnem času trgujete za navidezna sredstva, da se kar najbolje pripravite za svojo prvo naložbo. Zelo priporočljivo je, da se najprej dobro seznanite z demo računom in šele nato poskusite trgovati z resničnim kapitalom. Rezultati bodo pokazali svoje.

Risk free demo account

Kako devizno trgovanje deluje s praktičnega vidika?

Vrednost valute se meri s količino druge valute, ki jo lahko ta valuta kupi (par). To imenujemo navajanje cene. Pri navajanju cene obstajata vedno dve ceni – nakupna in prodajna. Cena kupnine se uporablja pri nakupu valute, medtem ko se cena prodaje uporablja pri prodaji. Upoštevajte, da je prodajna cena finančnega instrumenta vedno višja od nakupne cene. Tako bo banka vedno kupila svojo valuto nekoliko ceneje in vam jo prodala po višji stopnji/ceni. Razliko med nakupno in prodajno ceno imenujemo razmik (angl. spread).

Cena ponudbe/povpraševanja se med udeleženci na trgu sporoča skoraj instantno ves čas, razen takrat, ko je trg zaprt. Trgovec prejme navedene cene prek spleta s strani posredniškega podjetja, pri katerem ima odprt svoj trgovalni račun. Z druge strani pa ta posrednik prejeme navedeno ceno od svojih ponudnikov likvidnosti – banke.

Če govorimo na splošno, pomeni večja likvidnost ožji razmik, kar je najbolje za vse. Po navadi trgovanje poteka brez težav, gladko in likvidnost je obsežna. Vendar pa občasno (npr. v času večjih novic) pride do vrzeli v ceni zaradi večje spremembe v ceni v najkrajšem časovnem obdobju.

Drugo je preprosto mehanika deviznega trga. Trgovanje poteka na izbrani platformi trga deviz, samo nekaj klikov stran. Primer: Ko gre za nakup pri valutnem paru EUR/USD, se del sredstev računa trgovca uporabi za nakup osnovne valute valutnega para – v tem primeru evra – hkrati pa se proda druga valuta, v tem primeru ameriški dolar.

To stori posrednik in temu pravimo »naročilo za nakup«. Naročilo se posreduje deviznemu posredniku ali pa neposredno medbančnemu trgu, kjer poveljujejo veliki igralci. Pomembno je razumeti dejstvo, da lahko trgovec odda naročilo za prodajo valute, ki je »ne poseduje«.

Nato (odvisno od strategije trgovanja) trgovec počaka, da se kupljeni valuti poveča vrednost, v primerjavi s prodano. Ko je pridobljen dobiček zadovoljujoč trgovcu, zapre svojo pozicijo in posrednik naredi obratno, proda evre in kupi ameriške dolarje. Obraten postopek se zgodi, ko trgovec svojemu posredniku odda naročilo o prodaji.

Zasnova nakupovanja in prodajanja na deviznem trgu je lahko za začetnega trgovca nekoliko zapletena, saj gre pri vsakem poslu za nakup ene valute in prodajo drug (izmenjavo). Za začetnika je morda bolj razumljivo, če si valutni par predstavlja kot abstrakten finančni instrument, ki mu ceno določa trg.

Zdaj ste spoznali glavne gonilne sile trga, njegovo osnovo v smislu ključnih igralcev na trgu, dve glavni šoli tržne analize in kako deluje spletno poslovanje z devizami s praktičnega vidika.

Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 83% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.