Admiral Markets skupina je sestavljena iz naslednjih podjetij:

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo s strani UK Financial Conduct Authority (FCA)
 • Vzvod vse do:
  1:30 za maloprodajne vlagatelje,
  1:500 za profesionalne vlagatelje
 • FSCS varstvo
 • Politika zaščite pred negativnim stanjem
NADALJUJTE
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.
Izberete enega izmed regulatorjev in prikazale se vam bodo ustrezne informacije na spletni strani. Če želite prikazati informacije za različne regulatorje, izberite.

Splošna pravila in pogoji tekmovanja: "Trading academy"

Oktober 03, 2016 19:30

1. Osnovni pogoji

1.1 Nagradne račune izdaja Admiral Markets UK LTD. (v nadaljevanju teksa Organizator).

1.2. Nagradni računi bodo podeljeni na področju teritorija Republike Slovenije.

1.3. Nagradni računi bodo podeljeni najbolje uvrščenim v okviru tekmovanja «Trading Academy» v organizaciji društva Finančnih Managerjev.

1.4. Organizator bo podelil en nagradni račun vsakemu udeležencu (v nadaljevanju teksta uporabniku) in sicer v zneskih:

 1. mesto: 1.300 USD na Nagradni račun
 2. mesto: 700 USD na Nagradni račun
 3. mesto: 400 USD na Nagradni račun
 4. mesto: 200 USD na Nagradni račun
 5. mesto: 100 USD na Nagradni račun
 6. mesto: 80 USD na Nagradni račun
 7. mesto: 70 USD na Nagradni račun
 8. mesto: 70 USD na Nagradni račun
 9. mesto: 50 USD na Nagradni račun
 10. mesto: 50 USD na Nagradni račun

Posebna nagrada v znesku 400 USD za aktivno sodelovanje in promocijo tekmovanja.

2. Podelitev Nagradnih računov

2.1 Razumeva se, da se Uporabnik strinja s pravili in pogoji podelitve in uporabe Nagradnega računa.

2.2 Pravila in pogoji Nagradnih računov so dostopni na internetnih straneh Organizatoraja www.admiralmarkets.si

2.3 Trajanje Nagradnoga računa je limitirano na 180 dana od prejetja podatkov o računu.

2.4 Uporabnik ne more kreditirati Nagradnega računa s svojim denarjem.

3. Izplačilo dobička iz Nagradnega računa

3.1 Po poteku roka iz točke 2.3. po teh pravilih in pogojih, če je ustvarjen dobiček, mora uporabnik sam posredovati email z zahtevkom za izplačilo na email info@admiralmarkets.si , predložiti mora tudi izpisek trgovanja iz računa.

3.2 Kot dobiček se smatra tisti del denarja, ki je ustvarjen od začetnega zneska stanja na računu in le ta ne presega 100% tega deleža.

3.3. Ustvarjeni dobiček bo prenesen na aktiven (narejena bo vsaj ena transakcija) trgovalni račun Admiral.Markets, ki bo odprt na ime uporabnika, na katerem se nahaja enak ali višji znesek od preneseneg dobička.

3.4. Po prenosu dobička na Live račun ima Uporabnik možnost izplačila sredstev ali nadaljevane trgovanja. Uporabnik je dolžan sam prijaviti in plačati vse stroške in davke, ki bi lahko izhajala iz prejetja nagrade na teritoriju Republike Slovenije.

3.5. Dobiček se izplačuje samo preko pravega trgovalnega računa v imenu uporabnika.

4. Končna odredba

4.1. Organizator lahko ustavi ali spremeni to kampanijo ob katerem koli času brez predhodnega obvestila.

4.2 V kolikor Organizator, opazi, da ima Uporabnik namen izkoriščati ali izkorišča to uslugo ali dober namen Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico preklica izplačila dobička v korist uporabnika.

4.3 Nagradni račun je v lasništvu Organizatorja

4.4 V kolikor pride do nesoglasij, morata obe strani priti do rešitve s soglasjem na miren način, v kolikor pride do tožbe je pristojno sodišče v Londonu, po veljavnih zakonih v Veliki Britaniji.


Opozorilo o tveganju

CFDji so kompleksnih instrumentov in prinašajo visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi uporabe vzvoda. 83% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Morate dobro razmisliti ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite, da prevzamejo tako veliko tveganje za izgubo svojega denarja.