Promocija "Forex Fight bonus na polog"

April 26, 2012 19:54

Dragi trgovalci,

Kljub temu, da se je tekmovanje Forex Fight šele začelo,  smo se odločili, da bomo naše kliente vzporedno tudi obdarili!

Promocija " Forex Fight Bonus na polog " bo potekala od 23.4.2012 do 30.6.2012. V promocijo se lahko vključijo nove in obstoječe stranke. Stranke bodo prejele od 10 do 30 odstotkov. Bonus na polog pa bo nakazan na pravi račun, po iztrgovanem številu potrebnih lotov.

Številno potrebnih lotov za pridobitev bonusa se izračuna po naslednji formuli:

Število lotov = Polog spremenjen v EUR/50

Primer # 1

Nov pravi račun, ki je nastal v okviru tekmovanja Forex Fight:
Znesek začetnega pologa = 1.000 €
Znesek naknadnega pologa = 2500 EUR
Bonus na polog za nove stranke = 30% x 1000 EUR = 300 EUR
Bonus na polog za obstoječe stranke = 10% x 2500 EUR = 250 EUR
Število iztrgovanih lotov za prejem bonus za prvi polog = 1000/50 = 20 lotov
Število iztrgovanih lotov za prejem bonus za naknadni polog = 2500/50 = 50 lotov

Primer # 2

Obstoječi pravi račun:
Polog = 10.000 EUR
Bonusi na pologe za obstoječe stranke = 10% x 10 000 EUR = 1000 EUR
Število iztrgovanih lotov za prejem bonus = 10.000 / 50 = 200 lotov

Če imate vprašanja o bonusih, nas kontaktirajte preko telefona 01/58-98-140 ali elektronske pošte: info@admiralmarkets.si.

Pravila in pogoji »Forex Fight Bonus na polog«